โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 14:43:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38107
เด็กชายวัชรศักดิ์ ประทุมชาติ
ม.1/9 เลขที่ 16
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-09-21 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-28 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-12 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-04 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-02