โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 14:00:24
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38091
เด็กชายรัฐภาคย์ จำปาบุรี
ม.1/1 เลขที่ 17
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-18 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-29