โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-30 Time : 23:48:19
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38087
เด็กชายรชต ใจดี
ม.1/2 เลขที่ 17
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-30 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-19 ลา