โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 10:47:54
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38076
เด็กชายภานุพงศ์ ยาทอน
ม.1/9 เลขที่ 14
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-10-22 ลากิจ
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-26