โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-30 Time : 23:26:44
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38074
เด็กชายภาณุวิชญ์ บุญประภา
ม.1/2 เลขที่ 15
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-10 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-26 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-24
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-25