โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-30 Time : 23:23:51
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38073
เด็กชายภาคิน อยู่สบาย
ม.1/2 เลขที่ 14
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-17 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-18 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-15