โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 10:13:41
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38068
เด็กชายภัทรดนัย ประสมเพิ่ม
ม.1/4 เลขที่ 9
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11