โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 22:06:08
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38065
เด็กชายภพธร กุ่มแก้ว
ม.1/4 เลขที่ 8
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง