โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 06:59:02
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38063
เด็กชายภควัฏ รุ่งแดนธรรม
ม.1/2 เลขที่ 13
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-05 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-17 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-28 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-10-05 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-10-16 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-10-20 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-26 ลา
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-14 ลาป่วย