โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 21:44:46
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38052
เด็กชายพัทธพล คงศรี
ม.1/3 เลขที่ 12
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง