โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-28 Time : 06:24:48
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38048
เด็กชายพลพรรธน์ ศิริธนกุลทรัพย์
ม.1/2 เลขที่ 12
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-29 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-11 สายแถว