โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-29 Time : 11:45:05
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38040
เด็กชายพงศกร ระวังถ้อย
ม.1/9 เลขที่ 11
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-19 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-15 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-09-11 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-09-16 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-16 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-22