โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 00:09:45
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38034
เด็กชายปาราเมษ บำรงศักดิ์
ม.1/2 เลขที่ 10
มาสาย 9 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-24 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-09-16 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-09-17 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-28 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-09-29 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-10-05 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 7 Date : 2020-10-09 สายแถว
สายครั้งที่ 8 Date : 2020-10-19 สายแถว
สายครั้งที่ 9 Date : 2020-10-22 สายแถว