โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 20:45:20
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38023
เด็กชายบุญรอด พ่วงแพ
ม.1/4 เลขที่ 5
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง