โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 08:45:35
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส38017
เด็กชายนาคิณ อาภาวัฒนกุล
ม.1/4 เลขที่ 4
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง