โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 15:15:09
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37969
เด็กชายแทนคุณ ทองประเสริฐ
ม.1/9 เลขที่ 8
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 11 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-08-04 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-29
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-10-12 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-10-05 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-10-02 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-10-01 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-09-30 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-09-29 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-09-28
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2020-09-24 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2020-09-23 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 11 Date : 2020-10-14 ลาป่วย