โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 15:11:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37965
เด็กชายทักษ์ปพน เกียรติศิริวิทย์
ม.1/9 เลขที่ 6
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง