โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 21:48:57
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37959
เด็กชายตุลธร ภู่ระหงษ์
ม.1/3 เลขที่ 8
มาสาย 5 ครั้ง ขาดเรียน 5 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-19 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-03-03 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-01-19 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-12-03 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-02
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-22