โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-30 Time : 23:37:06
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37958
เด็กชายตรีทศ เจริญสิงห์
ม.1/2 เลขที่ 7
มาสาย 6 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-10 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-07-13 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-07-17 สายแถว
สายครั้งที่ 4 Date : 2020-09-17 สายแถว
สายครั้งที่ 5 Date : 2020-10-08 สายแถว
สายครั้งที่ 6 Date : 2020-10-26 สายแถว