โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 21:44:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37951
เด็กชายณัฐพัชร์ มโนกิจพงศ์พันธ์
ม.1/1 เลขที่ 6
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง