โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 10:18:53
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37949
เด็กชายณัฐพงษ์ ยงยิ่ง
ม.1/1 เลขที่ 5
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง