โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 16:38:35
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37948
เด็กชายณัฐปคัลภ์ กระจายแก้ว
ม.1/9 เลขที่ 5
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 8 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-07-22 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-08-03
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2020-08-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2020-09-22
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2020-09-24 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2020-09-30 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2020-10-07
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-10-15
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2020-10-28