โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 14:43:55
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37931
เด็กชายโชติพัฒน์ ดัชถุยาวัตร
ม.1/3 เลขที่ 5
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง