โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 19:48:37
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37925
เด็กชายชยานุวัฒน์ สอนดี
ม.1/5 เลขที่ 2
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-14 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-04
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-02-09 ลากิจ