โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 14:27:01
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37923
เด็กชายชญชาญ ล้ำเลิศหิรัญทวี
ม.1/3 เลขที่ 4
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-01 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-14
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-25