โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 15:37:27
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37916
เด็กชายจักรินทร์ ราตรีนู
ม.1/9 เลขที่ 3
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง