โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-11-30 Time : 23:50:24
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37902
เด็กชายกิตติศักดิ์ สุขมะลัง
ม.1/2 เลขที่ 3
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-10-05 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-10-12 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-10-20 สายแถว