โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-12-01 Time : 00:41:50
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37895
เด็กชายกันตินันท์ ธรรมมาภิรมย์
ม.1/2 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง