โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 21:35:26
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37894
เด็กชายกัณฑ์เอนก ไทยวรรณ์
ม.1/3 เลขที่ 2
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง