โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 19:50:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37892
เด็กชายกวินภพ เจริญจวง
ม.1/8 เลขที่ 2
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง