โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-07 Time : 09:31:02
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37889
เด็กชายกฤตภาส บุญจันทร์
ม.1/3 เลขที่ 1
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง