โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-05 Time : 13:42:06
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37871
นางสาววรกัญญา เปียใหม่
ม.5/7 เลขที่ 30
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-07-03 ปวดท้องประจำเดือน