โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 12:34:22
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37860
นางสาวบุษบง เฉลิมมีกล
ม.5/5 เลขที่ 37
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-14 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-24 ตื่นสาย มาเรียนตอน 9:07
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-03-02