โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 09:25:54
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37859
นางสาวบุญสิตา ดวงจิตร
ม.5/9 เลขที่ 38
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 รถติด
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-03-01 ปริ้นงาน
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-15 ตื่นสาย
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-27
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-25
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-02-23
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-02-19
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-02-17
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-02-11
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-03-03