โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 00:50:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37855
นางสาวนันทรัตน์ แสนเหลา
ม.5/5 เลขที่ 35
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-17
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-25