โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 17:17:53
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37854
นางสาวนัจกร สาระรม
ม.5/8 เลขที่ 36
มาสาย 2 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-03 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-14 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-12