โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 13:28:44
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37832
นายนุตินนท์ ดวงเดือน
ม.5/11 เลขที่ 36
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง