โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 01:56:32
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37831
นายธาราธรรศ แปวประเสริฐ
ม.5/11 เลขที่ 35
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 4 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-14 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-16 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-03-02 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-20