โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 01:41:19
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37827
นายฐาปกรณ์ สิงหา
ม.5/5 เลขที่ 32
มาสาย 4 ครั้ง ขาดเรียน 7 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-19 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2020-12-09 ปวดท้อง
สายครั้งที่ 3 Date : 2020-12-15 ตื่นสาย
สายครั้งที่ 4 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-29
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-21
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-15
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-11
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2020-12-02