โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 01:32:45
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37818
เด็กหญิงเอลดา จันทร์แก้ว
ม.2/2 เลขที่ 35
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง