โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-03 Time : 02:50:29
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37811
เด็กหญิงอาธิตยาภรณ์ ตั้งกิจวุฒิกุล
ม.2/14 เลขที่ 38
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 10 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-14 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-01
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-26
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-01-25
ขาดครั้งที่ 4 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 5 Date : 2021-01-20
ขาดครั้งที่ 6 Date : 2021-01-19
ขาดครั้งที่ 7 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 8 Date : 2021-01-13
ขาดครั้งที่ 9 Date : 2021-01-12
ขาดครั้งที่ 10 Date : 2021-02-02