โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-04 Time : 20:05:13
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37749
เด็กหญิงวิภาภรณ์ การะเกษ
ม.2/8 เลขที่ 34
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง