โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 21:29:38
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37738
เด็กหญิงวรรณวริน ภู่เต็ง
ม.2/1 เลขที่ 29
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 2 ครั้ง

ขาดครั้งที่ 1 Date : 2020-12-02 ลาป่วย
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-21