โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 13:08:31
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37729
เด็กหญิงลภัสรดา ธนมงคลชัย
ม.2/2 เลขที่ 28
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-14 ไปธุระกับแม่10.00น.
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-01