โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-06 Time : 05:49:23
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37724
เด็กหญิงรัตนาวดี กิตติญาณเมธี
ม.2/14 เลขที่ 31
มาสาย 3 ครั้ง ขาดเรียน 1 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2021-02-10 สายแถว
สายครั้งที่ 2 Date : 2021-02-16 สายแถว
สายครั้งที่ 3 Date : 2021-02-18
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-02-02