โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 14:03:58
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37723
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพชรทอง
ม.2/3 เลขที่ 33
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง