โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-09 Time : 13:52:07
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37712
เด็กหญิงภัทราพร ผู้มีสัตย์
ม.2/3 เลขที่ 30
มาสาย 1 ครั้ง ขาดเรียน 3 ครั้ง

สายครั้งที่ 1 Date : 2020-12-14 สายแถว
ขาดครั้งที่ 1 Date : 2021-01-18
ขาดครั้งที่ 2 Date : 2021-01-22
ขาดครั้งที่ 3 Date : 2021-02-23