โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-03-08 Time : 12:54:27
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37711
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ มามีเกตุ
ม.2/2 เลขที่ 27
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง