โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2021-02-28 Time : 07:17:52
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37680
เด็กหญิงพรชนิตย์ จิตสมบูรณ์มิตร
ม.2/4 เลขที่ 28
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง