โรงเรียนวัดราชโอรส
ขาด และ สาย รายบุคคล
Date : 2020-07-02 Time : 15:29:09
เริ่มนับ 28 พฤศจิกายน 2562 - 31 มีนาคม 2563
MENU : [ออกจากระบบ] [ย้อนกลับ]

รหัส37675
เด็กหญิงปิยฉัตร ชื่นกำเหนิด
ม.2/7 เลขที่ 32
มาสาย 0 ครั้ง ขาดเรียน 0 ครั้ง